Image

Werking

De leden van Fotografencollectief Momentum * richten hun artistieke pijlen op de realisatie van zowel alleenstaande foto’s, als fotoreeksen en audiovisuele reeksen. Zij delen graag hun kennis over en ervaring met fotografie, helpen elkaar in het streven naar steeds betere werken, en maken er een punt van om beginnende fotografen zo goed mogelijk bij te staan, onder andere via het verzorgen van begeleidingsmomenten. Hierbij komen, naast de basisprincipes van fotografische technieken, ook beeldelementen en beeldopbouw ter sprake. En natuurlijk digitale fotobewerking, het afdrukken van hun foto’s op papier en het samenstellen van diaporama’s.

Op de vergaderingen worden de werken van de leden in clubverband besproken. De aandacht gaat hier in de eerste plaats uit naar het kunstzinnige en creatieve aspect van het beeld. Uiteraard wordt ook de technische afwerking van de foto’s onder de loep genomen. Aldus leren wij de opnamen zo goed mogelijk te realiseren, en de afwerking te verfijnen. Er worden tips gegeven om het beeld technisch te optimaliseren. Indien nodig, en mogelijk, wordt uitgelegd hoe de opname zelf kan verbeterd worden.

De leden zijn, uiteraard, vrij in de keuze van hun onderwerpen. Nu en dan wordt er, vrijblijvend, gewerkt rond een thema. Ook maken we in groep wel een foto-uitstap, of organiseren een sessie rond een specifiek thema. Een aantal leden nemen regelmatig deel aan wedstrijden.

Een paar maal per jaar wordt een al dan niet professionele voordracht- of lesgever uitgenodigd. Deze heeft het dan bv. over bijzondere technieken, specifieke onderwerpen of toont en bespreekt eigen werk.

Wij bezoeken, individueel of in groep, niet alleen de tentoonstellingen van fotoclubs uit de omgeving, maar ook allerlei andere fotomanifestaties.

Wij zijn lid van de Oost Vlaamse Unie voor Fotografie (OVU) en Breedbeeld.

Jaarlijks, op het einde van oktober, organiseert de club een fotosalon. Daar wordt het werk van alle leden getoond, op papier en in projectie. Gedurende het jaar wordt een eerste selectie gemaakt van werken die in aanmerking kunnen komen voor het salon; in de maanden voor het salon wordt de definitieve selectie gemaakt. Dit gebeurt in clubverband, dikwijls onder toeziend oog van een externe deskundige. Alle leden krijgen de gelegenheid om hun foto’s tentoon te stellen.

Zowel beginnende fotografen als mensen met enige – of veel – ervaring zijn van harte welkom bij ons. U kan – zonder enige verbintenis – gerust eens komen proeven van de sfeer op de vergaderingen en de werking van de club, daartoe eventueel foto’s ter bespreking meenemen en pas nadien beslissen of u al dan niet lid wenst te worden. In het bezit zijn van dure foto-apparatuur met de modernste snufjes is absoluut niet nodig!

Wij vergaderen normaliter tweemaal maal per maand, steeds om 20 uur, in CC De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren. De precieze data worden kenbaar gemaakt via onze website. Op deze site vindt u trouwens alle activiteiten van de club, én de nodige contactgegevens.

Hebben wij je interesse gewekt? Wens je meer informatie? Neem gerust contact op met de voorzitter, Luc De Backer, of een ander bestuurslid.
* Fotografencollectief Momentum is een initiatief van VTB Fotoclub Wetteren vzw